You are here

Dotacja na internacjonalizację

Dotacja na internacjonalizację jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, którą stwarza wiele programów, w tym 1.4 PRPO. Jej celem jest umiędzynaradawianie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich eksportu, a przez to podniesienie ich konkurencyjności.

Pomoc przy wejściu na zagraniczne rynki stanowi ogromną szansę dla przedsiębiorców. Obejmuje wiele działań, takich jak:
- doradztwo biznesowe,
- pomoc w opracowaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych,
- wsparcie inwestycyjne w zakresie dostawiania produktów i usług do wymagań na rynkach docelowych,
- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych jako wystawca,
- organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą.

Dotacja na internacjonalizację przedsiębiorstw w ramach 1.4 RPO przeznaczona jest dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi dla nich bardzo dużą szansę, ponieważ nie wszystkie takie firmy mogą sobie pozwolić na udział w międzynarodowych targach czy profesjonalne doradztwo biznesowe.

Pozyskanie dotacji na internacjonalizację jest trudne, ale szkoda z niego nie skorzystać, jeżeli daje takie możliwości. Natomiast wszyscy pragnący skorzystać z wsparcia, mogą skontaktować się z naszą firmą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60