You are here

Dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków

Ruszyła już dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków, skierowana jest do mieszkańców Krakowa, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i powietrza. Działania będą polegać na wymianie pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Do roku 2018 wszyscy krakowianie zobowiązani będą zrezygnować z ogrzewania budynków paliwami stałymi, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie zabranie się za sporządzanie wniosków i przesłania ich do odpowiedniej instytucji jak najszybciej. Czasu może nie zabraknąć, jednakże ilość środków pieniężnych jest ograniczona. Nie każda osoba składająca wniosek o dopłatę, wsparcie otrzyma.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta i obowiązkowo dołączyć dokument, który potwierdzi prawo do dysponowania nieruchomością. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacja na ogrzewanie ekologiczne dla miasta Kraków może wynieść nawet 900 zł na każdy kW mocy nowego źródła ogrzewania oraz 1000 zł na każdy metr kwadratowy w czasie zainstalowania kolektora słonecznego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60