You are here

Dotacja na program Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to jeden z programów, które unia Europejska zaoferowała na lata 2014-2020.
Dotacja na program Kreatywna Europa stanowi wsparcie dla sektorów audiowizualnych i kultury. Głównymi komponentami z jego zakresu są :

- MEDIA- działanie z tej dziedziny skierowane są do producentów i animatorów filmowych oraz gier komputerowych, ale również do organizatorów szkoleń, festiwali, targów oraz wszelkich wydarzeń, które budują audytorium filmów europejskich.
- KULTURA- program w tej kwestii obrał sobie za cel rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego, a jego organizatorami.

W programie tym nie mogą wziąć udziału osoby indywidualne. Do składania wniosków upoważnione są jedynie instytucje oraz organizacje.
Kreatywna Europa skierowana jest do producentów audiowizualnych, dystrybutorów oraz funduszy koprodukcyjnych-filmowych. Program dostępny jest dla 28 państw członkowskich oraz dla krajów zasiadających w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60