You are here

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W latach 2014-2020 Unia Europejska oferuje dużą pomoc finansową w rozwoju różnych dziedzin życia. Jedną z alternatyw jest dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Takie środki zdecydowanie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy oraz zwiększą ilość świadczonych usług. Młodzi przedsiębiorcy będą więc mogli podjąć ryzyko prowadzenia własnego biznesu bez obawy o dobry start.dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne są w ramach niektórych programów operacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępnych konkursów i powierzenia nam procesu dotacyjnego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60