You are here

Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa to pomoc przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności podmiotu. Od dotacji ogólnej odróżnia ją to, że przeznaczona jest z góry na określony cel. Ujęty on musi być w biznesplanie przedsięwzięcia, czy tak jak w przypadku dotacji unijnych we wniosku o dofinansowanie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60