You are here

Dotacja POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest nowym programem zastępującym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidziane jest 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. PO Inteligentny Rozwój dotyczy w szczególności wzrostu innowacyjności, którego nie udało się osiągnąć jego poprzednikowi. Dokonanie tego w przypadku POIR ma odbyć się za sprawą zwiększenia powiązań sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki oraz zwiększeniem jakości badań.

W związku z tym programem Polsce przekazane zostaną środki z Unii o łącznej wartości 7,6 mld Euro. Dotacja POIR przeznaczona zostanie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz sektora nauki. To oni przede wszystkim będą mogli liczyć na wsparcie z Unii Europejskiej. PO Inteligentny Rozwój kładzie nacisk na współprace sektora nauki i sektora przedsiębiorstw – dzięki temu możemy liczyć na lepsze i efektywniejsze wykorzystywanie prac B+R w gospodarce. Dotacja POIR będzie środkiem do spełnienia głównych założeń POIR. Jest to zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, zacieśnienie współpracy między dwoma wymienionymi wyżej sektorami oraz polepszenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

W ramach 3 celu tematycznego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zakłada promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wsparcie MŚP w procesie wzrostu ekonomicznego.

Dotacja POIR przewidziana jest w latach 2014-2020 i myślę, że warto się zastanowić nad możliwymi projektami. Jeżeli masz pomysł na rozwój swojej firmy warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o dotację.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60