You are here

Dotacja Unijna POIR

Czas biegnie, wszystko idzie do przodu, rozwija się. Oczywista rzeczą jest to, że każda zmiana na lepsze wymaga nakładu funduszy finansowych. Pada wówczas pytanie: skąd je wziąć?

Optymistycznym rozwiązaniem jest dotacja unijna POIR. Unia Europejska ciągle tworzy różne, kilkuletnie programy operacyjne, które mają pomóc rozwijać się międzynarodowej gospodarce, podwyższać standardy życia ludzi, chronić środowisko naturalne.
W styczniu przyszłego roku rozpocznie się nowy program- dotacja unijna POIR na lata 2014-2020. Jest ona następcą POIG-u.

Przyznane pieniądze dla Polski w ramach nowego projektu pierwszy raz wynoszą aż 72,9 mld euro. Podzielone zostają one w nierównych częściach pomiędzy polskie województwa, których zadaniem jest określenie dziedzin w jakich mogą się specjalizować oraz pomysły do skomercjalizowania. Stworzenie strategii rozwoju województw poniesie ogólną sprawność i efektywność państwa.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizacja projektów odbywać się będzie „ od pomysłu do przemysłu”. Nowa inwestycja finansowana zostanie w cały cyklu czyli od fazy pomysłu poprzez prace rozwojowe do samego wdrożenia na rynek.
Wsparcie potencjału jednostek naukowych umożliwi powstawanie inteligentnych specjalizacji, które w obecnym świecie mają bezkonkurencyjną wartość.

Dotacja unijna POIR jako główny cel stawia poprawę gospodarki energetyczno-klimatycznej.
Beneficjentami nowego programu PO IR mogą zostać zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa.
Ma to pomóc w podnoszeniu ich konkurencyjności poprzez m.in. jakość świadczonych przez nie usług, a także umożliwić lepszą współpracę pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60