You are here

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Dotacja w ramach programu COSME będzie obejmować 4 kierunki:
1. Promowanie przedsiębiorczości i jej kultury.
a). edukacja związana z przedsiębiorczością
b). najlepsze sposoby na wsparcie dla przedsiębiorstw
c). uwzględnienie edukacji w oparciu o różne grupy wiekowe

2. Poprawa warunków dla tworzenia nowych przedsiębiorstw.
a). ograniczenie obowiązków związanych z administracją i prawem
b). rozpowszechnienie przedsiębiorczości
c). wsparcie różnych sektorów, zwłaszcza turystyki

3. Poprawa dostępu do rynków.
a). wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych
b). edukacja związana z prawem Unii Europejskiej
c). doradztwo w zakresie finansowania

4. Większa dostępność małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.
a). dostępność instrumentów finansowych takich jak: Instrument Gwarancji Kredytowych oraz Instrument Kapitałowy dla Wzrostu

Jeśli chcesz skorzystać z dotacji, a nie wiesz jakie wnioski wypełnić, skontaktuj się z naszymi konsultantami. Dotacja w ramach programu COSME może być Twoja!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60