You are here

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Jednym z programów unijnych, który powstał dla osiągnięcia celów strategii unijnej Europa 2020 jest program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI. Trzy poprzednie programy (Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress) stanowią w nowej perspektywie priorytety EaSI. Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji stanowi czwarty filar inicjatywy pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych będzie przyznawana określonym beneficjentom, takim jak:

- władze lokalne, regionalne i krajowe,
- organizacje pozarządowe,
- urzędy pracy oraz urzędy statystyczne,
- organizacje zrzeszające partnerów społecznych, szkoły wyższe czy ośrodki badawcze.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych przyznawana będzie według wybranej osi priorytetowej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60