You are here

Dotacja z poddziałania 1.1.1

Dotacja z poddziałania 1.1.1 to badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Inicjatorem jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który działa w latach 2014-2020 zastępując przy tym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Poddziałanie 1.1.1 nazywane jest również "szybką ścieżką".

Celem tego działania jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu efektów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Dotacja z poddziałania 1.1.1 to szansa dla biznesmanów prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie projektów realizujących tytułowe założenia, o ile wpisują się one w tzw. "Krajową inteligentną specjalizację".

W ramach Poddziałania 1.1.1 realizowanego dzięki PO IR wiele firm będzie mogło otrzymać wsparcie, ponieważ szacowana alokacja wynosi około 1,9 mld euro.

Według NCBR, nie tylko MŚP będą mogły startować w konkursach, ponieważ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje, jeszcze w tym roku, uruchomienie, w ramach tych środków, konkursów dedykowanych dużym przedsiębiorstwom oraz nowopowstałym firmom typu start-up. Oznacza to, że naprawdę wiele osób będzie mogło skorzystać z wsparcia jakim jest dotacja z poddziałania 1.1.1.

Wytyczne dla wniosków zostały określone i należy do nich dostosować swój projekt. Każdy, nawet najmniejszy błąd popełniony podczas pisania wniosku, może zadecydować o tym, czy dane przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie, czy też nie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60