You are here

Dotacja z programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to jeden z największych programów operacyjnych na rzecz badań naukowych i technologii. Unia Europejska przeznaczyła na niego fundusz wynoszący niemalże osiemdziesiąt miliardów euro.

Dotacja z programu Horyzont 2020 przeznaczona jest dla:
- naukowców, zespołów i jednostek badawczych,
- instytucji z sektora nauki i przemysłu,
- podmiotów prywatnych i publicznych,
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
- podmiotów posiadających osobowość prawną.

Dotacja z programu Horyzont 2020 może wahać się od dwustu do pięciuset tysięcy euro lub nawet od piętnastu do dwudziestu milionów euro w zależności od etapu projektu.
Dodatkowo pięćset milionów euro z całkowitego budżetu programu przeznaczone zostały wyłącznie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Dotacja z programu Horyzont 2020 może przysporzyć olbrzymie szanse na rozwój własnej działalności.
Aby ją otrzymać konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku. Aby w znacznym stopniu spotęgować swoje szanse na pozyskanie niezbędnych funduszy zaleca się skorzystanie z usług ekspertów, którzy specjalizują się w tworzeniu stosownej dokumentacji oraz doskonale znają kryteria przyznawania dofinansowań.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60