You are here

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy są potencjalnym źródłem finansowania obmyślonego wcześniej przedsięwzięcia. Urzędy we własnym zakresie ustalają swoje listy priorytetów, oraz celów i wymogów, które trzeba spełnić, aby dofinansowanie otrzymać, np. zapotrzebowanie na określony rodzaj działalności na danym terenie, konkurencyjność przedsięwzięcia, wpływ na lokalny rynek pracy, zasadność społeczna uruchomienia określonego biznesu itp.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60