You are here

Dotacje 2012

Na co zostały udzielne dotacje 2012 w pierwszym i drugim kwartale? Rok 2012 można śmiało nazwać przedostatnią prostą w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. patrząc wstecz wiele podmiotów dokonało już pierwszych podsumowań wydatkowania w tym okresie przez Polskę środków unijnych. A jak sytuacja w roku 2012? Na takie statystyki i raporty tak naprawdę możemy liczyć dopiero w połowie roku 2013.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60