You are here

Dotacje 2014 – 2020

Coraz głośniej jest na temat nowej perspektywy finansowej i możliwością wykorzystania kolejnych środków z Unii Europejskiej. Dotacje 2014-2020 zapewnią środki o wiele wyższe od tych, które dostępne były w perspektywie poprzedniej trwającej do roku 2013. Pomiędzy dwoma następującymi po sobie perspektywami można zauważyć wiele zmian.

Już na samym początku można zauważyć, że krajowe programy operacyjne dostępne w nowej perspektywie finansowej będą inne niż te, do których mieliśmy okazję się już przyzwyczaić. Część z nich zniknie, w zamian za nie pojawią się nowe. Niektóre znane nam zmienią nazwę i tylko część swoich właściwości. Dotacje 2014-2020 będzie można otrzymać z 6 krajowych programów operacyjnych, więc jeśli chodzi o ilość to pozostaje ona bez zmian. Programy: Infrastruktura i Środowisko, Pomoc Techniczna będą wciąż dostępne pod tą samą nazwą. Podobne priorytety jak w programie Kapitał Ludzki teraz będziemy spotykać w programie Wiedza, Edukacja, Rozwój. Podobieństwo będzie można też zauważyć pomiędzy PO Rozwój Polski Wschodniej i PO Polska Wschodnia, a także między PO Innowacyjna Gospodarka i PO Inteligentny Rozwój. Całkowicie nowym programem, w którym można otrzymać dotacje 2014-2020 będzie Polska Cyfrowa.

I znów dzięki środkom z Unii Europejskiej Polska ma okazję na poprawę warunków panujących w naszym pięknym kraju. Tak wysokie wsparcie unijne może już się nie powtórzyć, dlatego dokładane są wszelkie starania, aby te pieniądze zostały dobrze wykorzystane.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60