You are here

Dotacje dla bezrobotnych

Czy Unia wciąż daje pieniądze na dotacje dla bezrobotnych w ramach NSRO 2007-2013? Oczywiście, ponieważ PO KL posiada rozdzielone środki pomocowe na cały okres trwania tej transzy dotacji. Instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu dotacji dla osób bezrobotnych są zazwyczaj Urzędy Pracy - będące Beneficjentem pośredniczącym. Beneficjentem ostatecznym w tym wypadku pozostaje osoba bezrobotna, która otrzymała wsparcie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60