You are here

Dotacje dla firm na Śląsku

Dotacje dla firm na Śląsku dały przedsiębiorcom już wiele szans na rozwinięcie ich biznesu. Korzystnym rozwiązaniem w przypadku wielu firm było skorzystanie z poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z którego środki przeznaczone były głównie na wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, czy wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Nabór w roku 2012 zakończył się 9 lipca.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60