You are here

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw możliwe są do uzyskania między innymi w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, którego celem jest wdrażanie na rynek usług internetowych usług innowacyjnych, które w przyszłości służyć mają obywatelom i przedsiębiorcom oraz trafiać w konkretnie określone potrzeby odbiorców. Beneficjentami w ramach działania mogą zostać jedynie mali- i mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą poniżej roku, bądź poniżej dwóch - zależnie od województwa.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60