You are here

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych udzielane są ze środków PFRON, a więc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, ubiegać się o dotację może osoba niepełnosprawna - posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która nie przekroczyła jeszcze wieku emerytalnego, i zarejestrowana jest jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60