You are here

Dotacje dla stowarzyszeń

Dotacje dla stowarzyszeń nie są przyznawane w ramach jednego konkretnego działania, bezpośrednio z programów, obsługiwanych przez PARP, czy też inne instytucje finansujące. Z reguły środki trafiające do stowarzyszeń, rozdzielane są przez Beneficjentów pośrednich, a więc urzędy miast, czy gmin.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60