You are here

Dotacje dla studentów

Studenci studiów dziennych mogą starać się o dotację na założenie własnej firmy, w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Nabory odbywają się w ramach PO KL, fundusze jakie można pozyskać to jednorazowo do 40 tys. zł na założenie firmy i 1000 zł co miesiąc przez - z reguły - 6 miesięcy na pokrycie koszów związanych z prowadzeniem takiej działalności. Dotacje dla studentów nie są wówczas przyznawane w ramach osobnego działania, gdyż w ramach 6.2 o dofinansowanie starać mogą się wszystkie podmioty nie mające zatrudnienia, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60