You are here

Dotacje dla województwa dolnośląskiego

Każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski chciałby pozyskać dotację, która umożliwia realizację kosztownych projektów i daje szansę na rozwój prowadzonej działalności. Pojawił się projekt Działanie 1.1 A2 RPO, którego przedmiotem będą dotacje dla województwa dolnośląskiego.

Podmioty, które działają w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorców będą miały możliwość pozyskania dofinansowania na pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie od 100 000 zł do 1 600 000 zł. Nabór wniosków na dotacje dla województwa dolnośląskiego został ogłoszony 17 lipca 2014 roku. Przewidywany termin zakończenia przyjmowania wniosków to 16 wrzesień 2014 roku.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają na terenie województwa dolnośląskiego za pośrednictwem dofinansowania planowanych przez nich inwestycji w ruchome środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dofinansowanie kierowane będzie w stronę projektów o charakterze innowacyjnym. Dotacje dla województwa dolnośląskiego to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorstw działających w tym regionie.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60