You are here

Dotacje europejskie POIR

Dotacje europejskie POIR to temat, który w ostatnim czasie poruszany jest niemal na każdym forum i w każdej dyskusji jaka nawiązuje się pomiędzy przedsiębiorcami. Jest to dla nich niepowtarzalna okazja na pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia jakie mają w planach, a których nie realizują ze względu na brak środków, dlatego na bieżąco śledzą informacje o dofinansowaniach.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 stwarza możliwość skorzystania z 6 krajowych programów operacyjnych:
- Program Pomoc techniczna- wesprze instytucje odpowiedzialne za realizacje inwestycji finansowych z funduszy strukturalnych,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia - jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa - zapewni powszechny dostęp do szybkiego Internetu i rozwój e-administracji,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - zakłada rozwój infrastruktury transportowej, realizację programów związanych z ochroną środowiska naturalnego,
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - ma za zadanie zwiększenie mobilności pracowników, włączanie osób wykluczonych i walkę z ubóstwem,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - wesprze prowadzenie badań naukowych, rozwój innowacyjnych technologii oraz zwiększać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Pisanie wniosków o dotacje europejskie POIR trwa odkąd ogłoszone zostały informacje o programach. Businessmani chętnie zgłaszają się do doradców księgowych aby Ci pomogli im pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Kiedy pieniądze zostaną rozdzielone a prace w ramach inwestycji ruszą, można będzie zaobserwować zmiany na wielu płaszczyznach w całym kraju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60