You are here

Dotacje na agroturystykę 2011

Dotacje na agroturystykę 2011 udzielane były przez Unię Europejską za pośrednictwem Działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia o jaką mogli starać się rolnicy wyniosła nawet do 100 tys. zł, przy czym pieniądze przyznawane są w formie refundacji - maksymalnie 50% kosztów rozpoczęcia takiej działalności.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60