You are here

Dotacje na badania rozwojowe

Dotacje na badania rozwojowe organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za pomocą Poddziałania 1.1.1 skierowane są do przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako mikro, małe i średnie firmy.

Pod nazwą mikro przedsiębiorstwo mamy na myśli podmiot zatrudniający mniej niż 10 osób, w którym roczny obrót nie przekracza 2 mln EURO lub roczna suma bilansowa aktywów i pasywów nie przekracza 2 mln EURO. Małe przedsiębiorstwo to jednostka dysponująca 50 pracownikami i osiągająca obrót w wysokości do 10 mln EURO. Średnie przedsiębiorstwo natomiast zatrudnia mniej niż 250 osób (ale więcej niż 50) i osiąga dochód na poziomie 50 mln EURO (jednakże nie może przekroczyć tej kwoty).

Poddziałanie 1.1.1 z NCBiR ma na celu powiększenie efektywności polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich pozycji rynkowej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych działających poza granicami państwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na program 1.1.1 przeznaczyło niemalże 1 600 000 000 złotych. O dotacje na badania rozwojowe ubiegać mogą się firmy z każdego województwa i mają czas do 31 grudnia na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej.

Głównym celem NCBiR jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wpisanie swojego projektu do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki i sporządzenie odpowiedniego wniosku.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60