You are here

Dotacje na działalność

Dotacje na działalność gospodarczą, a raczej jej rozpoczęcie przyznawane są za pośrednictwem Działania 6.2 w ramach programu PO KL. Niestety są one przyznawane co jakiś czas, a Beneficjenci końcowi, zanim otrzymają możliwość wzięcia udziału w konkursie, muszą czekać aż Beneficjent pośredniczący - a więc przykładowo Urząd Pracy otrzyma środki, które w przyszłości zostaną rozdysponowane.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60