You are here

Dotacje na działalność gospodarczą 2011

Dotacje na działalność gospodarczą 2011 zostały już przyznane i rozdysponowane pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w 2012 pojawiła się kolejna szansa dla młodych przedsiębiorców. Warto pamiętać, że konkursy w ramach tego działania prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad. Złożenie wniosku wymaga zapoznania się z dokumentacją opracowywaną na potrzeby konkretnego konkursu przez podmioty je prowadzące.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60