You are here

Dotacje na innowacje 2011

Dotacje na innowacje 2011 zostały już przyznane. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała je młodym przedsiębiorcom, związanym z instytucjami naukowymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2011 r. Pieniądze na innowacje zostały rozdane już praktycznie w 2010 roku - rozdysponowano 73 proc. z 10 mld EUR na ten cel, w 2011 r. do przedsiębiorców, samorządów i jednostek naukowych popłynęło jeszcze 2,6 mld EUR.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60