You are here

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiają rozwój działalności gospodarczej w zakresie prac rozwojowych oraz wprowadzenia coraz to nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie m.in. zakresu rynków zbytu.

MŚP mogą skorzystać z poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Bądź Programu Horyzont 2020.

Poddziałanie 1.1.1 wspiera głównie przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i dążące do powiększenia wskaźnika konkurencyjności. Składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu informatycznego, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera projekty biorąc pod uwagę jego innowacyjną specjalizację. Program Horyzont 2020 finansuje także jednostki w zakresie badań naukowych, w tym dla projektów badawczo – innowacyjnych do 100 % kosztów kwalifikowanych, a dla projektów innowacyjnych do 70 % kosztów kwalifikowanych.

Budżet dla poddziałania 1.1.1 to ponad 1,6 mld złotych, natomiast dla Horyzont 2020 to blisko 80 mld EURO.

Warto ubiegać się o datacje na innowacje, ze względu na możliwość polepszenia swojej działalności gospodarczej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60