You are here

Dotacje na POIR 2014

W nowej perspektywie finansowej można starać się o dotację na POIR 2014. POIR to nowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jego głównym zadaniem jest wzrost innowacyjności oraz poprawy konkurencyjności Polski na tle innych krajów europejskich i nie tylko. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej firmy działające w Polsce mają okazję na rozwój swoich przedsiębiorstw – dzięki temu skorzysta także nasz kraj. Dzięki lepszej kondycji polskich przedsiębiorstw Polska zacznie się lepiej rozwijać.

O dotację na POIR 2014 mogą starać się firmy (a zwłaszcza MŚP), jednostki nauki oraz instytucje otoczenia biznesu. Są to beneficjenci POIR, a każdy z nich może otrzymać pomoc w innych dziedzinach:

- Dla sektora nauki będą to dofinansowania na tworzenie nowych instytutów naukowych, wsparcie badań, rozwój kadry i infrastruktury oraz wsparcie komercjalizacji wyników prac B+R.

- Przedsiębiorcy natomiast mogą zyskać dotację na POIR 2014 w następującym zakresie: rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka , rozwój infrastruktury B+R, wprowadzenie innowacji nietechnologicznych (działania promujące innowacyjność, współpracę sektora nauki i biznesu), rozwój działalności polskich firm zagranicą.

- IOS czyli Instytucje Otoczenia Biznesu będą mogły liczyć na pomoc w sferze rozwoju proinnowacyjnych usług OIB oraz projektów organizowanych przez klastry.

Warto postarać się o dotacje, gdyż daje nam ona ogromne możliwości na rozwój. Czasami świetne pomysły nie są realizowane ze względu na brak środków. Pomoc finansowa z Unii jest właśnie po to, aby te pomysły nie marnowały się. Jeżeli masz pewien plan, ideę jak odpowiednio wykorzystać środki z Unii nie wahaj się i złóż wniosek o dotację.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60