You are here

Dotacje na prace rozwojowe

W latach 2014-2020 Unia Europejska szczególny nacisk postanowiła położyć na działania wpływające na wzrost innowacyjności w naszym kraju.
Ostatnie badania wykazały, że jej stopień w naszym państwie jest bardzo niewielki, a na skalę europejska zajmujemy niechlubne czwarte miejsce od końca. Za nami jest już tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa.
Z tego powodu zaoferowane zostały nam dotacje na prace rozwojowe.
Aby zrealizować cele sobie postawione UE opracowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
O wparcie z jego tytułu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki naukowe, a także instytucje otoczenia biznesu.

Aby zniwelować pogłębiające się różnice postępu cywilizacyjnego pomiędzy państwami Unia wyznaczyła olbrzymie fundusze, które przeznaczone zostały na dotacje na prace rozwojowe.
Projekty z tego tytułu możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza stanowią jednostki, które przyczyniają się do rozwoju realizujących je podmiotów. Druga to przedsiębiorcy, których realizatorzy pełnią funkcję wykonawcy albo pośrednika.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60