You are here

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawane w ramach PO KL 6.2, mające mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Polsce to bez wątpienia forma skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego regionów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60