You are here

Dotacje na rozwój

Dotacje na rozwój firmy przyznawane sa przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. jest to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich, który trafia głównie do przedsiębiorców którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z B+R oraz nowoczesnymi technologiami, czy też wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60