You are here

Dotacje na rozwój firmy

Aby otrzymać dotacje na rozwój firmy, musimy zgłosić swój wniosek, w ramach wybranego działania, do tzw. RIF, czyli Regionalnej Instytucji Finansującej. Przykładami instytucji, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej, a tym samym uzyskały status RIF dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 są Małopolska, czy też Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Pełna lista RIF znajduje się na stronie internetowej PARP.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60