You are here

Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

W jego ramach firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mogą skorzystać z wsparcia w postaci:
- wdrażania i opracowywania modeli biznesowych,
- udziału w targach i wystawach międzynarodowych,
- dotacji na infrastrukturę niezbędną do wprowadzenia produktu na nowe rynki i dostosowanie do go wymagań.

Poza Regionalnymi Programami Operacyjnymi dotację na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw można otrzymać z wielu innych programów. Ich przykłady to: GO to Brand, GO_GLOBAL, wsparcie w ramach dużego bonu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60