You are here

Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w woj. dolnośląskim 

1.1 A2 RPO to program, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw. O dofinansowanie z tego projektu ubiegać mogą się podmioty, które prowadzą co najmniej dwuletnią działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Wnioski o dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w woj. dolnośląskim składać można do 16.09.2014 roku. Aby otrzymać dofinansowanie, należy stworzyć projekt, zakładający prowadzenie działań, które z całą pewnością zakwalifikować można będzie do innowacyjnych. Następnie konieczne jest rozpatrzenie pomysłu pod kontem uzyskania dotacji i przyszłego rozliczenia projektu. Niezbędne jest również przygotowanie dokumentacji, która spełni warunki narzucone przez wytyczne konkursu i złożenie formularza aplikacyjnego. Po wykonaniu tych czynności pozostaje tylko i wyłącznie czekać na rozpatrzenie naszego wniosku.

Pozyskaną dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w woj. dolnośląskim przeznaczyć będzie można nie tylko na ich zakup, ale będzie można również dzięki nim opłacić specjalistyczne szkolenia, analizy i usługi ułatwiające realizowanie projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięcia udziału w konkursie, nasza firma udzieli porad w sprawie projektu oraz złoży wniosek i niezbędną dokumentację w Państw imieniu. Zapraszam do współpracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60