You are here

Dotacje na założenie firmy dla rolników

Jeżeli chodzi o dotacje na założenie firmy dla rolników, obecnie realizowane są rogramy rolnośrodowiskowe w których maksymalna kwota pomocy jaką można otrzymać wynosi 1800 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu. Pomoc za pośrednictwem dotacji mogą również uzyskać młodzi rolnicy. Jednorazowa premia w tym wypadku to równowartość 50 tys. zł. Należy pamiętać, że powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60