You are here

Dotacje na zatrudnienie

Jak pozyskać dotacje na zatrudnienie niepełnosprawnych? Z takiego dofinansowania mogą skorzystać firmy zatrudniające mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale w tym wypadku tylko te, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60