You are here

Dotacje PUP

Czas uzyskania dotacji PUP zależy głównie od szybkości konkretnego PUP. Urzędy zazwyczaj dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a osobą bezrobotną oraz poręczycielami. Zazwyczaj trwa to kolejny tydzień, natomiast kiedy już podpiszemy umowę, kwota przelewana jest na nasze konto w ciągu kilku dni.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60