You are here

Dotacje UE na założenie firmy

W ciągu lat 2014-2020 przyszli przedsiębiorcy dostaną idealną okazję do założenia własnej działalności. Okres ten będzie bowiem obfitował w różne dotacje UE na założenie firmy

Beneficjentem tego typu dotacji może być każdy kto:
-od roku nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, lub ma status bezrobotnego,
-nie ma zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
-nie jest w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego.

Aby pozyskać dotacje UE na założenie firmy należy zapoznać się z wymogami i terminami konkursów oraz sporządzić odpowiedni wniosek dotacyjny, w czym oferujemy naszą pomoc.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60