You are here

Dotacje Unii

Dotacje Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego główną rolą jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, mają zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, a w efekcie realizacji opracowanych projektów. Z działań wdrażanych przez PARP w ramach POIG mogą korzystać przedsiębiorcy, przy czym w dużej mierze przywiązuje się wagę do przedsiębiorców MŚP.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60