You are here

Dotacje unijne 2013

Jeżeli chodzi o dotacje unijne 2013, zasady ich przyznawania oraz harmonogramy naborów wniosków w poszczególnych działaniach nie są jeszcze znane. Mimo to można z duża pewnością stwierdzić, że nabory w ramach działania 8.1 POIG wciąż będą się toczyć. Prawdopodobieństwo jest duże, ponieważ pula środków przeznaczonych na realizacje priorytetów konkursu nie została jeszcze całkowicie rozdysponowana. Ponadto w innych działaniach dla małych i mikro przedsiębiorstw pula została jeszcze niewyczerpana. Zapraszamy więc do skorzystania z usług doradczych naszej firmy zarówno w roku 2013, jak i jeszcze w roku bieżącym, w Działaniu 8.1 POIG.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60