You are here

Dotacje Unijne 2014

W ramach polityki spójności w latach 2014-2020 Polska może dostać ponad 70 mld euro. Dzięki decyzji Rady Europejskiej środki będzie można już pozyskać w pierwszym kwartale 2014 roku. Dotacje Unijne 2014 przekazane zostaną w ramach programów operacyjnych na różne cele zgodne z Umową Partnerstwa. Przeznaczane zostaną zatem nie tylko na rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie ilości i jakości badań, transport, ale także na aktywizację zawodową.

Regiony, które otrzymają najwięcej w ramach programów regionalnych to Górny Śląsk, małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze. Kwota, na którą mogą liczyć to 3 mld euro dla Górnego Śląska oraz po ok. 2 mld euro dla reszty wymienionych. Można także uzyskać dotacje unijne 2014 korzystając z programów krajowych. Wśród nich największe wsparcie dotyczy PO Infrastruktura i Środowisko. Dla przedsiębiorstw najlepszy jest jednak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Ma on wspierać rozwój badań oraz technologii. Małe i Średnie przedsiębiorstwa mają największą szansę na dotację w ramach POIR – jednak nie tylko oni. O dofinansowanie mogą starać się także jednostki naukowe, klastry i parki naukowe. Głównym celem jest współpraca tych sektorów. Ma to przyczynić się do realnego wzrostu innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju na tle innych.

Dotacje Unijne 2014 to wielka szansa. Dzięki nim Twoje pomysły i plany mogą się spełnić, możesz dokonać czegoś wielkiego. Nie marnuj swojej okazji na sukces.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60