You are here

Dotacje Unijne dla bezrobotnych

Na dotacje unijne dla bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, a więc niepełnosprawnych, przeznaczono w sumie kwotę prawie 10 miliardów EUR. Największa część tych funduszy wykorzystywana jest na wspieranie zatrudnienia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez staże, szkolenia, dopłaty dla przedsiębiorstw decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60