You are here

Dotacje Unijne dla firm

Dotacje Unijne dla firm, których zasady określane są zawsze przez odpowiednie rozporządzenie ministra, często wykluczają w możliwości ubiegania się o dofinansowanie firmy transportowe. Podmioty związane z działalnością w dziedzinie transportu otrzymały jednak także swoją szansę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji w okresie programowania 2007-2013, z jednego z szestnastu regionalnych programów operacyjnych, wdrażanych na obszarach poszczególnych województw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60