You are here

Dotacje unijne dla rolników

W początkowej fazie udzielania wsparcia przez UE, dotacje unijne dla rolników nie wszędzie zostały w pełni wykorzystane. Łącznie otrzymali oni w 2009 w sumie ponad 1,5 mld euro dopłat bezpośrednich, czyli wciąż znacznie mniej niż w Niemczech, czy we Francji. 97,5 proc. producentów rolnych otrzymało w 2009 roku 67 proc. całej puli dopłat - przekraczającej 1,5 mld euro. Tylko 70 gospodarstw - na 1,4 mln beneficjentów unijnych dopłat bezpośrednich, otrzymało po ponad 300 tys. euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60