You are here

Dotacje unijne Koszalin

Jeżeli chodzi p przyznawane przez PUP dotacje unijne, Koszalin stwarza bezrobotnym duże możliwości. Środki przekazywane przez PUP mogą być przyznane jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia - od 01.09.2012r. obowiązuje kwota 20.980,92 zł , przy czym Wnioskodawca powinien posiadać wkład własny wystarczający na uruchomienie i prowadzenie planowanej działalności gospodarczej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60