You are here

Dotacje unijne Małopolska

Dotacje unijne Małopolska - dzięki zmianom wprowadzonym w Rozporządzeniu MRR Województwo Małopolskie dla działań infrastrukturalnych zyskało w 2012 roku 130 mln dodatkowych środków. W całej Polsce dodatkowych środków z Funduszy Europejskich przyznano niemalże 2 miliardy PLN.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60