You are here

Dotacje unijne Małopolskie

W ramach dofinansowań na lata 2014-2020 oprócz realizacji sześciu głównych Programów Operacyjnych możemy spodziewać się działań w ramach wielu mniejszych planów, które przede wszystkim związane są z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi poszczególnych regionów w naszym kraju.

Zapewne wielu z Państwa zastanawia się co zostało zapisane przez członków Zarządu Województwa Małopolskiego pod hasłem „ dotacje unijne małopolskie”. Jeśli chodzi o to województwo, to najważniejszymi dla niego założeniami na tę perspektywę finansową są:
- wspieranie innowacyjności,
- zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
- promocja dziedzictw kulturowego,
- rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
- ochrona środowiska,
- rozwój transportu,
- wspieranie zatrudnienia na rynku regionalnym.

Program zakłada działania w ramach 12 osi priorytetowych, którymi są:

1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
2. Cyfrowa Małopolska
3. Aktywna gospodarczo Małopolska
4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
5. Ochrona środowiska naturalnego
6. Dziedzictwo regionalne
7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego
8. Otwarty rynek pracy
9. Region spójny społecznie
10. Wiedza i kompetencje mieszkańców
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
12. Infrastruktura ochrony zdrowia

Jak widać zapowiada się wiele zmian i unowocześnień. Już niebawem będziemy świadkami wdrażania w życie wszystkich założeń. Jeśli ktoś z Państwa chciałaby dowiedzieć się więcej na ten temat zachęcam do poszukiwania informacji pod frazą „dotacje unijne małopolskie”

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60