You are here

Dotacje unijne na internacjonalizację

Już niedługo rozpoczną się nabory na wniosków na dotacje unijne na internacjonalizację czyli między innymi na program „Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Internacjonalizacja jest jednym z priorytetowych celów nowej perspektywy finansowej opracowanej na lata 2014-2020. Dotacje unijne na internacjonalizację mają przede wszystkim zapewnić wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Mają także przyczynić się do wzrostu poziomu naszego krajowego eksportu i zapewnić pomoc polskim przedsiębiorcom we wprowadzaniu ich ofert na rynki zagraniczne.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60