You are here

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacje unijne na założenie firmy stwarzają niektórym grupom społecznym nieco bardziej sprzyjające pozyskaniu dotacji warunki. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób priorytetowy przy rekrutacji powinny być następujące grupy wnioskodawców: kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, a także mieszkańcy wsi.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60